FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Informatika - významové útvary

informatika - významové útvary

algoritmus (8)

cieľ človeka (8)

človek (8)

dokument (8)

entita (8)

gramatika (8)

jav informačný (8)

komunikácia (8)
konečnosť (8)

objekt komunikačný (8)
organizmus (8)

počítač (8)
premenná (8)
prežívanie (8)
proces (8)
program (8)
psychika (8)

smrť človeka (8)
stav (8)
súbor (8)

život človeka (8)