FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Indus

Indus

- Sindh - najdlh¹ia rieka v Prednej Indii; då¾ka 3 190 km, povodie 960 000 kmý. Pramení v Transhimalájach v Tibete, na dolnom toku pretína pú¹te Thal a Thár a mohutnou deltou sa vlieva do Arabského mora ( L715;292).