FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Národnosť

národnosť

- etnos vyrastajúci na báze etnicky príbuzných kmeňov ( L459;97).

------------
národnosť>