FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Individualizmus

individualizmus

- 1. postoj k svetu určovaný vyhranenými osobnými názormi, predstavami a cieľmi. Výraz "individualizmus" má hanlivý význam potiaľ, pokiaľ vyrastá zo sebectva, bezohladnosti a sebalásky. Individualizmus je pozitívnou životnou orientáciou, pokiaľ je sebaobrannou reakciou na zaslepenosť, predsudky a pokrytecké konvencie kolektívu alebo tlak spoločenských inštitúcií a politickej moci, deformujúcich rozvoj a prejavy ľudskej osobnosti.

2. Individualizmus tvorí základné predpoklady tvorby a črtu umenia, ktorá sa prejavuje v úsilí tvorcu vytvoriť originálne umelecké dielo.

Individualizmus sa zakladá na princípe preferencie jednotlivca a jeho autonómie voči spoločnosti.

------------------
individualizmus>