FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Individuácia (jung, c. g.)

individuácia ( Jung, C. G.)

- proces, ktorý je ústrednou témou analytickej psychológie a ktorý súvisí s vývojom individuálnej osobnosti a ľudskej kultúry. Ľudský jedinec prechádza niekoľkými premenami, v priebehu ktorého integruje do svojho spoločenského a osobného života jednotlivé archetypy (88). Pokiaľ je určitý archetyp zanedbaný, môže to viesť k vážnym poruchám v duševnom zdraví alebo v sociálnej integrácii.

V kultúre prírodných národov sprevádzajú najdôležitejšie obdobia individuácie tzv. rituály iniciácie a prechodu (rites du passage), študované najmä belgickým etnológom Arnoldom van Gennepom. Ich pozostatky sa zachovali až do súčasnej doby.

Individuáciu završuje dosiahnutie múdrosti, ktorá zodpovedá archetypu Selbst (88) ( L572;76).