FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Indícia

indícia (lat.)

- údaj, označenie, znak; náznak, okolnosť budiaca podozrenie.

V práve: usvedčujúca okolnosť; nepriamy dôkaz.