FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inakosť

inakosť

- vlastnosť toho, čo je odlišné, iné. Zatiaľ čo z inakosti možno mať potešenie, napr. v láske, pojem inakosti sa nedá ani definovať ( L719;138), možno ho iba protipostaviť pojmu toho istého.

Inakosť má od Platóna ( 'Sofista' (L281)) máskôr negatívny význam. Až Hegel objavil, že má aj kladnú stránku. Na túto kladnú stránku nadväzujú personalisti: inakosť druhého človeka ( Buber, Levinas).

Synkriticizmus definuje pomocou pojmu inakosti pojem lásky (98), ale i pojem príčiny zla, ktorú vidí v nemožnosti (neschopnosti, neochote a pod.) mať potešenie z inakosti.

----------
inakosť>