FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Implicitný

implicitný (lat.)

- zahrnutý v dačom bez slovného, jasného vyjadrenia, napríklad implicitný významový útvar; opak: explicitný.