FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Útvar významový implicitný

útvar významový implicitný

- významový útvar, ktorý je zahrnutý, obsiahnutý v nejakom inom významovom útvare a nie je pritom slovne alebo jasne vyjadrený, neupozorňuje sa na to expressis verbis.