FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Imperatív kategorický (kant, i.)

imperatív kategorický ( Kant, I.)

- mravný zákon, predbežný princíp umožňujúci mravnú skúsenosť, bezpodmienečný príkaz každému rozumnému človeku konať podľa pravidla, ktoré by sa mohlo z jeho vôle stať všeobecným zákonom: "Konaj tak, aby si mohol chcieť, aby sa zásada tvojho konania stala univerzálnym zákonom."

Iba kategorický imperatív je mravným príkazom vo vlastnom zmysle slova, pretože sa netýka obsahu konania ani jeho výsledku, ale výhradne jeho formy, t. j. jeho adekvátnosti požiadavke možnej univerzálnej záväznosti ( L719;126).