FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Imperatív kategorický

imperatív kategorický

- veta, ktorá má formu bezpodmienečného príkazu. Podľa Kanta je to základný etický zákon, mravná zásada, ktorá núti človeka vykonať nejaký čin (alebo mu v tom bráni) bez ohľadu na osobný záujem alebo zisk vyplývajúci z tohto činu.

------------------------
imperatív kategorický>