FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Iluminácia (bonaventura)

iluminácia ( Bonaventura)

- osvecovanie človeka Bohom v procese poznania; ľudský rozum je pritom iba odrazom večného svetla, vďaka čomu ľudská duša poznáva bezprostredne a intuitívne ( L23;265).