FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dejiny umenia

dejiny umenia

- odvetvie umenovedy, ktorého náplňou je interpretácia historického pohybu umenia ( vývoja umenia), t. j. výklad príčin, súvislostí a foriem vývoja umenia a zároveň interpretácia významu tvorivých individualít.dejiny umenia>