FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea vrodená

idea vrodená

- idea, ktorá je vlastná ľudskej mysli od počiatku a nezávislá od skúsenosti. Medzi vrodené idey zaraďujú matematické a logické axiómy, východiskové filozofické princípy a i. Zakladateľom učenia o vrodených ideách je Platon.

---------------
idea vrodená>