FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea transcendentálna

idea transcendentálna = idea metafyziky = rozmyslový pojem
nem. die transzendentale Idee

- je podľa Kanta idea, ktorej zdrojom je túžba umu prekročiť to, čo mu je dané a dosiahnuť za hranice možnosti skúsenosti. Transcendentálna idea je podľa Kanta nevyhnutná pre formálne usporiadanie pojmov a poznatkov do ucelenej vedy. Podľa Kanta existujú tri transcendentálne idey: idea boha, idea slobody a idea nesmrteľnosti.