FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea objektívna

idea objektívna

- idea majúca vlstnosť objektívnej reality, ale aj sama určuje zmyslové bytie ( L53;353)