FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea (kant, i.)

idea ( Kant, I.)

- rozumový pojem, ktorý riadi a orientuje (reguluje) čínnosť umu. Preto Kant prisudzuje ideám regulatívnosť, hovorí o "regulatívnych ideách".

Vychádzajúc viac alebo menej zreteľne z Kanta sa idea kládla a kladie do protikladu k "bytiu" - ako ideál, želanie, projekt.