FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea dobra (platon)

idea dobra ( Platon)

- idea (9), ktorá v hierarchii ideí zaujíma miesto na vrchole. Idea dobra sa prirodzene rozdeľuje a vďaka svojej dobrote je čímsi tvorivým, je prvou a najvyššou príčinou všetkých ostatných ideí hierarchicky nižších, ako aj jednotlivych vecí (9), ktoré ich odzrkadľujú. Idea dobra je prvým, najvyšším a konečným princípom sveta (9).

Idea dobra má funkciu demiurga všetkého súcna (9), stvoriteľa organického i anorganického sveta, najvyššieho zákonodarcu, obsahujúceho v sebe dokonalé, ideálne poznanie (9) všetkého, čo je. Idea dobra je prvá a absolútna príčina všetkého súcna a všetkého konania.

Priblíženie sa k idei dobra je šťastie (9) ( L23;97).