FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

I

i, I

- 17. pismeno slovenskej abecedy.

* *

I

- dohovorený znak v logike, označujúci čiastočný kladný súd. I je druhá samohláska latinského slova "affirmo" (tvrdím).