FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Abeceda slovenská

abeceda slovenská

- súbor všetkých písmen, ktoré sa používajú v grafickej sústave slovenčiny

1. a, A 11. e, E 21. l, L 31. q, Q 41. w, W 2. á, Á 12. é, É 22. ĺ, Ĺ 32. r, R 42. x, X 3. ä, Ä 13. f, F 23. ľ, Ľ 33. ř, Ŕ 43. y, Y 4. b, B 14. g, G 24. m, M 34. s, S 44. ý, Ý 5. c, C 15. h, H 25. n, N 35. š, Š 45. z, Z 6. č, Č 16. ch, CH 26. ň, Ň 36. t, T 46. ž, Ž 7. d, D 17. i, I 27. o, O 37. ť, Ť
8. ď, Ď 18. í, Í 28. ó, Ó 38. u, U
9. dz, DZ 19. j, J 29. ô, Ô 39. ú, Ú
10. dž, DŽ 20. k, K 30. p, P 40. v, V