FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hypotéza sapirova -whorfova


hypotéza Sapirova-Whorfova

- hypotéza, že jazyk určuje spôsob, akým ľudia vnímajú okolitý svet
a štrukturujú skúsenosť.