FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Husitstvo

husitstvo = husitizmus = husitské hnutie

- najväčšie české protifeudálne hnutie 1419-1437, ktorého podnetom boli snahy o reformu cirkvy a spoločnosti hlásané J. Husom a inými. Husitstvo ideologicky čerpalo najmä z anglického filozofa J. Viklefa a predhusitského ľudového kacírstva. Základy husitskej ideológie položil J. Milíč z Kroměŕíža, Matej z Janova, Mikuláš z Drážďan a iní; rozpracovanie a vyvrcholenie husitskej ideológie je obsiahnuté v diele Majstra Jána Husa: podstatou je prevratné použitie niektorých náboženských kategórií, najmä kategórie božieho zákona, a biblie (cf. L42;407).