FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hudba grécka

hudba grécka

- vznika v staroveku; ide najmä o sólový spev a zborový spev so sprievodom; stála pred ostatnými muzickými umeniami; považovali ju za obraz duše. Uznávali jej mravnú podstatu ako vychovného prostriedku zušlachťujúceho city a stmelujuceho spoločenský kolektív.

S teoretickou reflexiou hudby začal Pytagoras (kanonikovia) a Aristoxenos (harmonikovia), systematikom sa stal Aristides Quintilianus.

Skladby (zachovalo sa 19 zlomkov) sú zapísané písmenovou notáciou, spestrou rytmikou a nečlenenou melodikou.

---------------
hudba grécka>