FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hudba francúzska

hudba francúzska

- súčasť francúzskeho umenia a európskej hudby. Veľmi skoro sa prejavila ako esteticky špecifická, dokonca niekedy sa aj odlišuje od hudby skladateľov susedných krajín.

V stredoveku sa monodická hudba francúzskych truvérov najprv inšpirovala hudbou juhofrancúzskych trubadúrov

Pre ľudovú francúzsku hudbu je charakteristická výrazná melodika, rytmus a jasná formová stavba.