FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hra (20. st.) (fink, e.)-e

hra (20. st.) ( Fink, E.)-E

E1.
"Hra sa prijíma (sc. v 20. stor. JP) ako životný impulz svojbytnej hodnoty a vlastného rádu, aj sa tak pestuje, chápe sa ako liek proti civilizačným škodám novodobej technokracie, vychvaľuje sa ako omladzujúca a život obnovujúca sila - a zároveň ako možnosť ponoriť sa znovu do ranne sviežej pôvodnosti a plastickej tvorby." ( L170;5)