FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hra

hra

- fyzická alebo duševná aktivita, ktorej hlavným cieľom je uvoľnenie a pobavenie jedinca; je to pôvodne aktivita, v ktorej cieľom nie je sám výsledok, ale proces činnosti ( L188;310 L715;725).

------
hra>