FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hostia

hostia (lat.)

- krvavá obe», obetný dar; v antickom Ríme: obetné zviera; v krestanskej liturgii: chlieb, ktorý sa po konsekrácii premieňa na Kristovo telo prijímané veriacimi.