FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Horoskop

horoskop = kozmogram

- predpoveď budúcnosti ( človeka, národa, organizácie) odvodená z konštelácie nebeských telies na oblohe v čase narodenia človeka (alebo v iných významných okamihoch života). Zostavovaním horoskopov sa zaoberá horoskopia.

-----------
horoskop>