FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Horniny sedimentárne

horniny sedimentárne

- uloženiny, usadeniny - druhotné horniny vznikajúce pri sedimentácii produktov rozpadu alebo rozkladu už jestvujúcich hornín ( L206;544).