FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hornina

hornina

- prirodzená zmes minerálov, z ktorých sa skladá pevná časť zemskej kôry. Vznikli nahromadením častíc neorganického, zriedka organického pôvodu. Na rozdiel od minerálov je chemické zloženie hornín premenlivé a nedá sa vyjadriť chemickým vzorcom. Štúdiom hornín sa zaoberá petrografia ( L206;228-229).

Vnútorná stavba hornín sa v geológii označuje ako textúra (149).

----------
hornina>