FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Horárik, j.

Horárik, Ján (1808-1864)

- maďarský filozof slovenského pôvodu. Pôsobil ako katolícky kňaz na Slovensku, neskôr odišiel do Maďarska, kde strávil väčšinu svojho života. Vo svojich filozofických prácach sa opieral o L. Feuerbacha ( L53;185).