FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homonymia

homonymia (gr.)

- rovnaké znenie slov rozličného významu; rozvnozvučnosť; mnohovýznamovosť symbolov, znakov.