FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Homogénny

homogénny (gr.)

- rovnakého druhu; rovnaký, súlasný, prináležzziaci k rovnakému druhu. Opak: heterogénny.