FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Heterogénny

heterogénny (gr.)

- iného druhu; nerovnorodý, protikladný, prináležiaci inému druhu. Opak: homogénny.