FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hominizácia

hominizácia

- proces poľudšťovania, t. j. formovania rodu Homo; začal sa v období treťohôr u hominoidov a bol dovřšený vývojom jednotlivych druhov rodu Homo v období paleolitu ( L217;152).