FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnotenie mravné

hodnotenie mravné

- pripisovanie mravnej hodnoty, prisudzovanie mravného významu, mravné posudzovanie. Hodnotíme vlastné a cudzie konanie, osoby a sociálne útvary (inštitúcie, zákony atď.).