FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota (münsterberg, h.)

hodnota ( Münsterberg, H.)

- prvok tretej, všeobecnou vôľou konštituovanej sféry bytia, odlišnej od prírodného a duchovného bytia.