FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hmota živá

hmota živá

- sa skladá najmä zo šiestich nekovových prevkov: uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor a síra; z týchto sa tvoria zlúčeniny, ktoré sa v neživej prírode nevyskytujú: bielkoviny, cukry, tuky a kyseliny bunkového jadra. Tieto štyri druhy organických zlúčenín najzreteľnejšie odlišujú z chemickej stránky živú a neživú hmotu.