FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hlinka, andrej

Hlinka, Andrej (1864-1938)

- slovenský klerikálno-nacionalistický politik; rímskokatolícky farár v Ružomberku. Pred 1. svetovou vojnou predstaviteľ klerikálneho kridla Slovenskej národnej strany, bojovník proti maďarizácii. 1918 člen SNR a signatár Martinskej deklarácie. Od 1918 do svojej smrti predseda a ideológ HSĽS, poslanec NZ a (od 1921) predseda poslaneckého klubu svojej strany; veduci predstaviteľ slovenského autonomistického hnutia, protičeskoslovensky a protičesky zameraného nacionalizmu a separatizmu ( L957;71).