FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hláska slabikotvorná

hláska slabikotvorná

- sonanta - spoluhláska, ktorá tvorí vrchol slabiky, čím sa približuje funkčne i akusticky samohláskam. Napríklad v slovenčine je to: r, ř, l, ĺ.