FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

História hudobná

história hudobná

- súčasť muzikológie zaoberajúca sa vznikom a vývinom hudby alebo hudobnej kultúry.

História hudby je súhrnom týchto hudobnohistorickych disciplín:

dejiny hudobnej pedagogiky
dejiny hudobných nástrojov
dejiny interpretácie hudby
dejiny sociálneho postavenia hudobníkov
dejiny štýlov a snáh v hudbe
hudobná biografistika
hudobná paleografia

-------------------
história hudobná>