FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hippies

hippies = deti kvetov

- psychedelické hnutie mládeže 60. rokov 20. stor. propagujúce spontánnosť, voľnosť, mier, krásu, lásku, tiež drogy a pohlavnú promiskuitu, pod heslom "flower - power", kvetiny majú moc. Hnutie hippies odmietalo spoločenské konvencie a protestovalo proti vojne a násiliu.

----------
hippies>