FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Herodotos

Herodotos (okolo 484 pr. n. l. Halikarnassos (Malá Azia) - po 430 pr. n. l. Thúrioi (južná Itália) alebo Atény) Kód: 533

- grécky historik a filozof dejín, "otec dejepisu". Mladosť strávil na ostrove Samos, poznal Atény v období Periklovej demokracie. Navštívil (azda už pred aténskym pobytom) Egypt, Prednú Áziu, Ciernomorie i africkú Kyrénu; koniec života prežil v južnej Itálii (Thúrioi). Poznatky z ciest uplatnil v diele HISORIÉS APODEXIS (9 kníh), ktoré koncipoval ako odveký boj Grékov s barbarmi. Zmysel dejín videl v úsilí o neustálu rovnováhu. Herodotos preniesol ťažisko záujmu na politické dejiny (cf. L373;315).

------------
Herodotos>