FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hegesias

Hegesias ((asi 330 pred n. l. Kyréna - asi 270 pred n. l. Kyréna)

- starogrécky filozof, predstaviteľ kyrénskej školy a zakladateľ smeru, ktorého prívrženci dostali podľa neho meno. Hegesias dokazoval, že šťastie nemožno dosiahnuť, a to jednak v dôsledku samej povahy ľudskej prirodzenosti (telo je vystavené nevyhnutným útrapám, a tie vedú k nepokoju duše), jednak v dôsledku ťažkostí, ktoré človeku spôsobuje osud.

Podľa Hegesiasa je síce rozkoš naozaj zo všetkého najžiadúcejšia, ibaže ju prakticky sotva možno dosiahnuť, pretože bolesť na nás dolieha v tisícorakej podobe: preto najlepšie urobí ten, čo sa obesí. Azda preto sa dostalo Hegesiovi prezývky "Nahovárač k smrti (Peisithanatos)".

-----------
Hegesias>