FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hadbavný, r.

Hadbavný, Romuald (10. 11. 1714 Machalovce (dn. Jánovce) - 30. 8. 1780 Čer- vený Kláštor)

- slovenský jazykovedec a prekladateľ (autor prvého prekladu Písma svätého do slovenčiny), člen kamaldulského rádu.

Pripisuje sa mu autorstvo latinsko-slovenského slovníka Syllabus dictionarii latino-slavonicus ( L1378>).