FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Hadbavný, r.: syllabus dictionarii latino-slavonicus l1378

Hadbavný, R.: Syllabus dictionarii latino-slavonicus L1378

- obsiahly rukopisný latinsko-slovenský slovník, ktorého autorstvo sa pripisuje R. Hadbavnému.