FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Habilitácia

habilitácia

- osiahnutie alebo udelenie práva prednášať na vysokej škole ako docent. Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého sucasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška.