FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gén

gén

- vloha - čas» molekuly DNA riadiaca určitú biochemickú funkciu a ovplyvňujú- ca určitú vlastnos» alebo znak organizmu. ©trukturna a funkčná jednotka genetickej informácie. Súbor génov sa nazýva genóm bunky.

Gény sa funkčne delia na ątruktúrne gény a regulačné gény.

Typy génov: jednoduché gény, zloľené gény, komplexné gény (skladajúce sa zo subgénov).

Termín 'gén' zaviedol W. L. Johannsen ( L715;223).

------
gén>