FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fotón

fotón

- elementárna častica elektromagnetického žiarenia sprostredkujúca elektromagnetické interakcie; pohybuje sa rýchlosťou svetla (25), prenáša energiu, má nulovú pokojovú hmotnosť a nulový elektrický náboj ( L715;210).