FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia politická

filozofia politická

- uvažovanie a princípoch a inštitúciách dobrého politického poriadku pri rozhodujúcej intervencii filozofických kategórií resp.iných filozofických významových útvarov, napr. kategórií alebo pojmov dobra, zla, boja, suverenity, vlády, moci, násilia, triedy, štátu, revolúcie, odcudzenia, emancipácie, republiky, spontaneity, inštitucionality, slobody atď. a pod. Politická filozofia generuje predovšetkým pojem politickosti.

----------------------
filozofia politická>